Postępowanie po urazach

Rehabilitacja w wodzie
23 października 2018
Konsultacje fizjoterapeutyczne
23 kwietnia 2020
Show all
co mnie boli coreclnic

Panująca obecnie moda na sport, dynamicznie rozwijająca się promocja aktywności fizycznej oraz częstsze amatorskie uprawianie sportu sprzyjają występowaniu coraz większej ilości urazów. Do urazu może dojść w sytuacjach nagłych, podczas upadku lub zderzenia, a także w konsekwencji przewlekłych przeciążeń układu ruchu nakładających się przez dłuższy czas.

Niezależnie od mechanizmu powstania urazu oraz jego rozległości postępowanie rehabilitacyjne powinno być wdrożone jak najszybciej jest to możliwe. Długie unieruchomienie i brak ruchów w stawie może prowadzić do niekorzystnych zmian w układzie ruchu, m.in. do ograniczenia ruchomości, powstawania obrzęków, związanych z zaburzeniami ustrojowymi, a także zaników tkanki mięśniowej. W naszej klinice prowadzimy 15 minutowe, darmowe konsultacje z fizjoterapeutą, podczas których terapeuta ma po raz pierwszy możliwość porozmawiania z pacjentem, zapoznania się z danym przypadkiem i może wstępnie nakreślić plan działania. Ważnym aspektem ułatwiającym naszym specjalistom ewaluację odpowiedniego procesu leczenia są badania obrazowe i dotychczasowa historia leczenia, które warto zabrać ze sobą.

W zależności od rodzaju urazu i stopnia uszkodzenia podjęte postępowanie może przebiegać w odmienny sposób, różnić się etapami i zastosowanymi metodami. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy obiektów sportowych w obszarze naszej kliniki – basen głęboki i płytki, siłownia, hala sportowa, sala z matami, oraz gabinetów przeznaczonych do terapii manualnej, proces rehabilitacji prowadzony jest wielopłaszczyznowo i dobierany jest indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Po ustaleniu właściwego przebiegu leczenia/powrotu do zdrowia terapeuta może zaproponować:

  • indywidualną terapię w gabinecie – prowadzoną przez jednego z naszych fizjoterapeutów lub osteopatów,
  • masaż częściowy lub całościowy,
  • ćwiczenia rehabilitacyjne obejmujące zarówno środowisko lądowe jak i/lub wodne (aquaterapia),
  • trening medyczny – prowadzony przez trenera przygotowania motorycznego,

Pierwszym krokiem po urazie jest minimalizacja występujących dolegliwości bólowych, zwiększanie zakresów ruchomości, redukcja obrzęków i krwiaków oraz wyrównywanie dysbalansów mięśniowych. W tym etapie postępowanie fizjoterapeutyczne ukierunkowane jest głównie na terapię manualną, a także ćwiczenia korygujące zaburzone wzorce ruchowe i uczące poprawnej techniki oraz ergonomii innych elementów ruchowych terapii. Istotną rolę odgrywa tu aquaterapia, dzięki której ćwiczenia wykonywane są w odciążeniu układu ruchu z mniejszym obciążeniem stawów, a rehabilitacja w środowisku wodnym sprzyja poprawie cyrkulacji płynów w organizmie i działa rozluźniająco na nadmierne napięte tkanki miękkie. (więcej o aquaterapii tutaj) Kolejny krok wiążę się ze zwiększoną intensywnością rehabilitacji, wzrostem trudności treningu i modyfikacją podejmowanej aktywności fizycznej. Dużą uwagę koncentruje się na wzroście siły osłabionych mięśni, nauce czucia głębokiego – czyli poprawie równowagi i stabilizacji, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Obciążenia treningowe muszą pozostać pod stałą kontrolą i są dostosowywane do każdego pacjenta personalnie, tak aby powrót do sprawności sprzed wystąpienia urazu był możliwy jak najszybciej, jednak bez ryzyka ponownego wystąpienia urazu. Ostatnim krokiem jest adoptowanie układu ruchu do czynności dnia codziennego lub wplatanie elementów treningu sportowego uprawianej dyscypliny pod okiem jednego z naszych trenerów przygotowania motorycznego.