Przygotowanie motoryczne

Terapia Watsu®
3 października 2018
Rehabilitacja w wodzie
23 października 2018
Show all
COREclinic COREwomen

Przygotowanie motoryczne to system treningowy, odpowiednio dopasowany, którego głównym celem jest poprawienie parametrów cech motorycznych takich jak: siła, moc, szybkość, zwinność, wytrzymałość itp. Trening przygotowania motorycznego jest skierowany dla sportowców, głównie dla profesjonalistów, ale też dla amatorów z pewnym stażem treningowym, którzy chcą podnieść swoje możliwości fizyczne na wyższy poziom. Trening przygotowania motorycznego ma za zadanie zniwelować ryzyko kontuzji, nauczać wzorców ruchowych oraz utrzymać jak największą ogólną sprawność. Pożądanym efektem
treningu motorycznego ma być także poprawa wyniku sportowego, na co wpływ mają też inne czynniki m.in. technika i taktyka. Trening motoryczny jest dobrany indywidualnie i uwzględnia wymagania dyscypliny sportowej. Trener, po odpowiedniej analizie może stwierdzić czego potrzebuje dany zawodnik i co będzie dla niego najlepsze w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Zaletą treningu motorycznego jest zaplanowane manipulowanie zmiennymi treningowymi (np. objętością, intensywnością) w celu uzyskania zmian adaptacyjnych, co nazywamy periodyzacją. Ważną funkcję odgrywają testy, które atleta przechodzi w trakcie przygotowań. Często są to różnego rodzaju baterie testów, przed i po pewnym cyklu treningowym, które pokazują jakie zaszły zmiany pod wpływem treningu. Do tego celu służą coraz bardziej wykorzystywane urządzenia pomiarowe, takie jak akcelerometry, maty kontaktowe, aplikacje itp. Coraz częściej trening motoryczny uwzględnia również aspekt mentalny. Motywacja zawodnika do treningu i mobilizacja podczas ćwiczenia odgrywa dużą rolę w późniejszych efektach.

Trening przygotowania motorycznego odbywa się najczęściej w ośrodku przygotowania motorycznego, siłowni, na boisku, hali sportowej itd. W CoreClinic wykorzystujemy różnego rodzaju formy i środki treningowe, dopasowane i modyfikowane w zależności od potrzeb. Cały proces treningowy jest poprzedzony oceną funkcjonalną, po której wiemy od jakiego punktu rozpocząć przygotowanie motoryczne. W Naszej klinice do treningu używamy również urządzenia Exxentric kBox4 – maszyny treningowej opartej na oporze inercjalnym, która daje dużo możliwości i nowe bodźce treningowe potrzebne do dalszego rozwoju.

Zapraszamy do współpracy zawodników sportów indywidualnych i zespołowych.