Elżbieta Kwiatkowska

Życiorys i ukończone kursy:

  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu- fizjoterapia
  • Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym
  • Ocena funkcjonalna i prowadzeniu dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

Zakres usług w COREclinic:

  • rehabilitacja na sali dla dzieci i dorosłych
  • aquaterapia dla dzieci i młodzieży

Zainteresowania:

  • fizjoterapia w pediatrii
  • górskie wędrówki o każdej porze roku
  • muzyka (gra na skrzypcach)
  • czytanie książek