skolioza

Urazy i schorzenia kręgosłupa

Istnieje wiele schorzeń, które mogą wpływać na kręgosłup, powodując ból, zmniejszenie zakresu ruchu i ograniczenie funkcji. Ta kategoria zawiera strony podkreślające schorzenia, które powszechnie dotykają kręgosłupa.

Zaburzenia stawu ramienno-obojczykowego
Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego
Niestabilność szyjna
Mielopatia szyjna
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa szyjnego
Radikulopatia szyjna
Żebro szyjne
Spondyloza szyjna
Stenoza szyjna
Szyjkowy ból głowy
Przewlekły ból szyi
Szyja rowerzysty
Ogniskowa dystonia
Ból głowy
Złamanie Jeffersona
Zespół Levator Scapulae
Objaw Lhermitte’a
Mechaniczny ból szyi
Ból szyi i zaburzenia wzorca oddechowego
Złamania odontoidalne
Skolioza
Upośledzenie sensomotoryczne
Zaburzenia stawu mostkowo-obojczykowego
Szyja surfera
Chirurgiczne i pooperacyjne leczenie zwężenia kręgosłupa szyjnego
Neuralgia trójdzielna
Zespół górnego skrzyżowania
Anomalie naczyniowe szyi